Skip to main content
ospa

Majandustegevus

Majandustegevuse korraldamisel lähtub OSPA omaniku seatud efektiivsuse ja kasumlikkuse põhimõtetest.

Vedelkütusevaru seaduses on sätestatud OSPA majandamise põhimõtted, eelkõige tulude ja kulude kavandamise alused ning piirangud varumaksest teenitud kasumi jaotamisele. Vabariigi Valitsuse “Osaluste valitsemise aruandes” on MKM kirjutanud, et Eesti Vedelkütusevaru Agentuuriga ei ole seotud dividendide tasumise ootust. Kasumlikkuse osas tuleb arvestada OSPA rahastamise korraldust, mille kohaselt ettevõtte poolt soetatav kütusevaru kaetakse riigieelarvest varu haldaja osa- või aktsiakapitali suurendamise teel ja varu müügist saadud vahendite arvelt.

Varu haldamiskulud kaetakse kütuse ettevõtete poolt tasutavast varumaksest. Arvestades, et vastavalt seadusele ei saa ülelaekunud varumakset arvestada jaotamata kasumi hulka, ei pea osaluse valitseja äriühingule optimaalseks oodatavat omakapitali hinda seada.

Kütuse ostuks mõeldud vahendite kasutamisel peab OSPA lähtuma eesmärgist tegutseda kasumlikult ja ühtlasi tagama riigi varude väärtuse säilimise. Vedelkütusevarude roteerimisel peab OSPA parima efektiivsuse saavutamiseks lähtuma otsuste tegemisel turu olukorrast, sh. kütuse hetke- ja tulevikuhindade erinevustest. Ülevarude kasutamisel tuleb eelistada majandamise seisukohast kõige efektiivsemaid lahendusi, mille hulka kuuluvad võimalused varude efektiivseks roteerimiseks ja delegeeritud varude müümiseks.

Ainuaktsionär kinnitas ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur 2020. a. majandusaasta aruande 26. märtsil 2021. a.