Skip to main content
ospa

Hangete hindamise põhimõtted

OSPA poolt korraldatavate hangete hindamise põhimõtted on kirjeldatud OSPA hankekorras.