Skip to main content
ospa

Varude koosseis ja maht

Vedelkütusevaru moodustatakse järgmistest energiatoodetest:

  1. bensiin
  2. reaktiivkütus
  3. diislikütus
  4. raske kütteõli.

Vedelkütusevarud 31/12/19 seisuga (tonnides):

    Bensiin Diislikütus Lennukipetrool Raske kütteõli
Eesti  49% 45 541 78 675 0 960
Rootsi  36% 10 027 71 281 9 947 0
Soome  15%  7 120 31 923 0 0
    62 689 181 878 9 947 960

 

2019. aasta 31. detsembril oli OSPA vedelkütusevarude kogumaht kokku 254,5 tuhat tonni.

Kütuste Eestis hoiustamise osakaal oli möödunud bilansipäeval 49%.

2019. aastal ladustasime kütusevarusid Eestis üheksas ja välisriikides kokku üheksas hoiukohas. Varude hoiustamiseks on sõlmitud lepingud 14 ettevõttega.