Skip to main content
ospa

Valitsemine ja omaniku ootused

OSPA aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile.

Aktsiate valitsejaks ja ainuaktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab äriühingu aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja taristuminister.

OSPA on nimetatud valdavalt avalike eesmärkidega äriühinguks, kellele on omaniku ootustega seatud ülesandeks:

  • Eesti Vabariigi 90 päeva vedelkütusevaru moodustamise ja haldamise ning selle uuendamise korraldamise vastavalt vedelkütusevaru seadusele
  • vedelkütusevarude ostu ja müügi ning vedelkütusevaru ladustamise korraldamise
  • riigi vedelkütustega varustamise ja vedelkütuste varustamisraskuste olukorra analüüsimise
  • vedelkütuse varustamisraskuste korral vedelkütusevaru kasutusele võtmise korraldamise
  • koostöö arendamise vedelkütuse müüjate ja teiste riikide vedelkütusevaru organisatsioonidega.