Skip to main content
ospa

Tegutsemise põhimõtted

OSPA toimimise ja juhtimise põhimõtted on kirjeldatud ettevõtte põhikirjas.

OSPA on unikaalne äriühing, kelle tegutsemise eesmärgid ja põhimõtted on otseselt sätestatud eriseaduses: vedelkütusevaru seaduses (VKVS).

Varu koguse arvutamisel lähtutakse Euroopa liidu nõukogu direktiivist 2009/119/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid.

Lisaks reguleerivad OSPA tegevust majandus- ja kommunikatsiooniministri määrused:

12. jaanuari 2006. a määrus nr 5 "Vedelkütusevaru moodustamiseks ja hoidmiseks korraldatavate hangete läbiviimise põhimõtted ja vedelkütusevaruga seotud lepingute üldtingimused"

18. detsembri 2006. a määrus nr 106 „Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral