Skip to main content
ospa

Juhtimine ja audit

Juhatus

Juhatuses on kolmeks aastaks valitud kaks liiget.

Juhatuse liikmed:

  • Priit Enok (juhatuse esimees)
  • Priit Ploompuu (juhatuse liige)

 

Nõukogu

Nõukogusse on kolmeks aastaks valitud neli liiget, kellest pooled on riigi ja pooled vedelkütuse ettevõtete esindajad.

Nõukogu liikmed:

  • Kristi Talving (esimees), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturu asekantsler
  • Priit Laaniste, Siseministeerium, pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna projektijuht
  • Rauno Raudsepp, AS Tartu Terminal, juhatuse liige
  • Andres Linnas, AS Olerex, juhatuse liige

 

Auditi komitee

Auditi komitee on aktsiaseltsi nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Auditi komiteesse on valitud kolmeks aastaks kaks liiget.

Auditi komitee liikmed:

  • Priit Laaniste (komitee esimees)
  • Rein Vaks, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, energeetika osakonna energiaturgude valdkonnajuht

 

OSPA majandusaasta aruandeid auditeerib KPMG Baltics OÜ.

Siseauditit viib läbi KPMG Baltics OÜ.

Ettevõtte raamatupidamine on sisse ostetud teenusena Rödl & Partner OÜlt.